สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ