สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (ท่าเทียบเรือแห่งที่ 2) โทร 0-7742-6157 ระหว่างวันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)