โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลชัยบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,000 บาท/เดือน
2 ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท/เดือน
3 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยบุรี อัตราค่าจ้าง 316 บาท/วัน
4 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 316 บาท/วัน
5 ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 316 บาท/วัน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (09.30 น.-16.30 น.)