สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.