โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17