โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)