โรงพยาบาลกงไกรลาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)
1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 540 บาทต่อวัน
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 400 บาทต่อวัน
3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 320 บาทต่อวัน
4 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 320 บาทต่อวัน
5 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 320 บาทต่อวัน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
*ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
*เบอร์โทร 0 5596 1152, 0 5562 5248-9
*สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ www.kklh.go.th