สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
*ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13-24 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น.
*ณ สำนักงานสรรพาพื้นที่สุโขทัย ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เลขที่ 330 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
**ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย เพียงแห่งเดียวเท่านั้น