โครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ถึง อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 09 6389 8943 E-mail : tsuslow@tsu.ac.th ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.