สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2565
*ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ที่ eita.psu.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
*ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารและการจัดการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
*โทร. 074-289210, 083-9455944