โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 27 – 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)