วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบุคลากร อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ