แขวงบำรุงทางแก่งคอย การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แขวงบำรุงทางแก่งคอย เลขที่ 32 ซอย 1 ถนนเลียบสันติสุข ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ