โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 11.30 น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)