วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ