เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท) (พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท) สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หมายเลขโทรศัพท์ 02 363 9800 ต่อ 833 , โทรสาร 0 2 363 9809