สพม.สมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565