โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด