โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์สมัคร ขอยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 44 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลวานรนิวาส
*ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (ในเวลาราชการเท่านั้น)