โรงพยาบาลวังน้ำเย็น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้สมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานธุรการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
*ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ