โรงพยาบาลเสลภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
*ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)