สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 8 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ