สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
*ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 3.2 ให้ครบถ้วน
*ตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น.
*ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ชั้น 2 เลขที่ 111/1 หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
*โทรศัพท์ 0380-11791 ถึง 5 ต่อ 218 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด