องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 153 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 1)
ตั้งแต่วันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ารัดส้น) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711
ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่ได้