โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่ต้องการสมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนระยองวิทยาคม
*ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.