โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสมัครคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี หรือดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.raiburi.org