โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ถึง 7 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3232-8163