เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2565 เฉพาะในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี (บริเวณชั้น 2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองราชบุรี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-321312