สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
*ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ