สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.ayutthaya2.go.th