ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 8 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ