มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเองขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565