สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ