โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
**(ในกรณีรับสมัครด้วยตนเอง) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
**(ในกรณีรับสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://wthosp.go.th และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ wth.eoffice@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565