มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 9 อัตรา

*ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.personnel.nu.ac.th/home/)
*ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ