โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ทร. 032 – 425052
ตั้งแต่วันที่ 4-15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ