โรงพยาบาลแก่งกระจาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ