แขวงทางหลวงชนบทพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

การรับสมัครคัดเลือก
*ผู้มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ได้ที่ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 352/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
*ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
*หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 0-5488-7070 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น