โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ http://pattanihos.thaijobjob.com