ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7334 9517
ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท