วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 5 ชั้น 2 งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
*ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.