มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา

การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
*กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
*วันสุดท้ายของการรับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และปิดชำระเงินเวลา 21.00 น