สถาบันทันตกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารศูนย์กลาง ด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น.) และ (ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)