สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เลขที่ 78/12 หมู่ 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
*โทร. 02 583 0044 ต่อ 11