โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.