สำนักงาน พมจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
*ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
*หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4231-2030 และ 04231 1934 และจากเว็บไซต์ของสำนักงาน http://nongbualamphu.m-society.go.th