โรงพยาบาลนากลาง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนากลาง
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ