โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 12 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3