โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคาร 1 ชั้น B และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งสง http://www.thungsonghospital.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0 7541 0100 ต่อ 7141