เทศบาลเมืองชุมแสง รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองชุมแสง
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5620-0533